Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

Niezbędnik poszukującego pracy

Systemy orzekania o niepełnosprawności w Polsce

Podstawowym aktem prawnym, który dotyczy osób niepełnosprawnych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14 Poz. 92 tekst jednolity ze zm.; dalej: ustawa o rehabilitacji). Przepisy tejże ustawy wprowadzają legalną definicję osoby niepełnosprawnej, w stosunku do której przepisy tego aktu prawnego znajdują zastosowanie.

Czytaj więcej...

Wszystko na temat rozmowy kwalifikacyjnej

Czym jest i czemu służy?

Rozmowa kwalifikacyjna, inaczej zwana rozmową rekrutacyjną, znana także pod pojęciem interview lub wywiadu, jest jednym z podstawowych narzędzi w procesie selekcji kandydatów. Jej celem jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem starającym się o pracę. Osoba przeprowadzająca rozmowę poprzez dobór odpowiednich pytań zdobywa informacje o kandydacie, weryfikuje jego doświadczenie zawodowe, przygotowanie merytoryczne, cechy osobowości i motywację do podjęcia pracy. Dla kandydata rozmowa rekrutacyjna stanowi okazję, aby dowiedzieć się czegoś o firmie i stanowisku, o które się ubiega.

Czytaj więcej...

Praca nad sobą a poszukiwanie pracy

Nie ma chyba potrzeby przekonywać, że praca jest źródłem wartości: dla niektórych głównie materialnych, innym oprócz pieniędzy daje poczucie satysfakcji i zadowolenia, dla jeszcze innych jest sposobem na uzyskanie uznania otoczenia. Są wreszcie i tacy szczęśliwcy, którym praca daje wszystko jednocześnie.

Czytaj więcej...

Jak napisać list motywacyjny?

List motywacyjny piszemy po to, by zachęcić potencjalnego pracodawcę do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Musisz więc udowodnić w nim, że jesteś najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.

Jak zatem wygląda standardowy list motywacyjny? Powinien zawierać trzy akapity opisujące Ciebie, Twoje osiągnięcia i kwalifikacje oraz powody wysłania tego listu.

Czytaj więcej...

Curriculum Vitae - klucz do wymarzonej pracy

Nie istnieje jeden oficjalny format CV. Przy jego tworzeniu powinno się stosować się do kilku zasad, które sprawią, że tekst życiorysu będzie przejrzysty i estetyczny, a poszczególne informacje w nim zawarte łatwe do odnalezienia. Oto kilka porad mówiących o tym, jak poprawnie napisać CV.

Czytaj więcej...

Jak i gdzie szukać pracy?

Zanim zaczniemy szukać pracy, powinniśmy się dowiedzieć, jakie instytucje mogą okazać się w tym pomocne. Na rynku pracy funkcjonują zarówno instytucje państwowe, jak i firmy komercyjne, które pośredniczą w zdobywaniu pracy.

Czytaj więcej...

Po co pracujemy?

Zadając ludziom pytanie „po co chcą pracować?" łatwo można się domyślić, że najpopularniejszą odpowiedzią będzie „aby zarobić pieniądze". Chcemy posiadać pieniądze, by przeżyć, zapewnić byt rodzinie, realizować własne plany i marzenia. Dla wszystkich grup - zarówno osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych - podstawowa motywacja wydaje się być taka sama.

Czytaj więcej...