Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

Jak napisać list motywacyjny?

List motywacyjny piszemy po to, by zachęcić potencjalnego pracodawcę do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Musisz więc udowodnić w nim, że jesteś najlepszym kandydatem na proponowane stanowisko.

Jak zatem wygląda standardowy list motywacyjny? Powinien zawierać trzy akapity opisujące Ciebie, Twoje osiągnięcia i kwalifikacje oraz powody wysłania tego listu.

 

Już pierwsze zdanie powinno przyciągnąć uwagę osoby zajmującej się rekrutacją. W pierwszym akapicie najlepiej się przedstawić oraz wyjaśniasz powody, dla których chciałbyś podjąć pracę właśnie w tej firmie. Jeśli powołujesz się na ogłoszenie rekrutacyjne, pamiętaj o podaniu źródła ogłoszenia, nazwy stanowiska i numeru referencyjnego.

W drugim akapicie przedstaw swoje umiejętności i doświadczenie, opisując zakres dotychczasowych obowiązków i realizowanych projektów. Połóż nacisk na swoje atuty, zwłaszcza jeśli mogą być przydatne w nowej pracy, o którą się starasz.

W ostatnim akapicie wyraźnie zasygnalizuj gotowość stawienia się na rozmowę rekrutacyjną i napisz, jak najlepiej się z Tobą skontaktować. W tej części możesz również udzielić pewnych wyjaśnień, np. co było powodem Twojej dłuższej przerwy w pracy zawodowej.

Oprócz treści, ważna jest również forma listu. Pamiętaj, że dzięki lekturze aplikacji, pracodawca ma już pierwszą możliwość sprawdzenia Twojej umiejętności komunikowania się z ludźmi.

Podobnie jak w przypadku CV, list motywacyjny powinien być krótki i konkretny, pozbawiony niepotrzebnych szczegółów; jedna strona A4 w zupełności wystarczy. Nie powinno stosować się żadnych ozdobników graficznych, chyba że starasz się o stanowisko związane z branżą graficzną bądź artystyczną. Jeżeli pracodawca nie zaznaczył inaczej, napisz go na komputerze (standardowa czcionka, 12 pkt.) i wydrukuj na takim samym papierze co CV. Na początku listu umieść odpowiedni zwrot grzecznościowy: "Szanowna Pani" lub „Szanowny Panie"; właściwą treść zakończ formułą grzecznościową: "Z poważaniem" i odręcznym podpisem, pod którym wpisz drukowanymi literami swoje imię i nazwisko.