Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

 

 

 Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych powstała w 2004 roku jako inicjatywa Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Zadaniem FAZON jest tworzenie przestrzeni umożliwiającej osobom z niepełnosprawnością korzystanie z pełni przysługujących im praw obywatelskich. Wierzymy, że najefektywniejszą drogą do tego celu jest praca. Fundacja popiera i promuje różne formy zatrudniania osób z niepełnosprawnością, ich aktywizację zawodową oraz rehabilitację zawodową i społeczną, a także działa na rzecz rozwoju edukacji ogólnej i zawodowej. FAZON, wspierając wszelkie przejawy aktywności osób niepełnosprawnych prowadząc szkolenia i szeroko rozwinięte poradnictwo z zakresu prawa, psychologii i zarządzania karierą, stara się urzeczywistnić ideę czynnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu publicznym i społecznym.


Doświadczenie FAZON pomaga w dotarciu do różnych środowisk co sprzyja pokazaniu osobom z niepełnosprawnościami, że ich aktywność jest możliwa w wielu miejscach i na wielu polach.


Zgodnie z zapisami statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację konferencji, sympozjów poświęconych problemom zatrudnienia, edukacji i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób z niepełnosprawnościami a także opracowywanie i realizowanie programów służących zwiększeniu integracji osób niepełnosprawnych.


FAZON wspiera także podmioty gospodarcze zatrudniające lub mogące zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami.


Skupienie wokół idei Fundacji pracodawców i ich organizacji, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji osób niepełnosprawnych, przedstawicieli nauki i działaczy sfery rehabilitacji i zatrudniania osób z niepełnosprawnością służy realizacji nadrzędnego celu jakim jest aktywizacja osób z niepełnosprawnościami w różnych dziedzinach życia.