Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

LAUREACI Regionalnych Gal XVIII edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023

 

LAUREACI
lubelskiej, małopolskiej, podkarpackiej, podlaskiej Regionalnej Gali
XVIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023

06 września 2023 r. o godz. 12:00
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Kapituła Konkursu Regionu lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego Lodołamacze 2023

 • Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski
 • Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski
 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski
 • Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białystok
 • Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
 • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublina
 • Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa
 • Małgorzata Paprota – Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON
 • Grażyna Bogdańska – Dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON
 • Maciej Szymański – Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON
 • Bogusława Słońska – Ekspert PFRON ds. współpracy z administracją publiczną
 • Piotr Potyrała – Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej
 • dr hab. Stanisław Mazur – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Józef Bajdel – Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie
 • Karol Kucaj – Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie
 • Małgorzata Wojda – Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie
 • Jacek Górak – p.o. Dyrektora PUP w Rzeszowie
 • Jolanta Tomczyk-Fila – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim
 • Małgorzata Stafijowska – Przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy
 • Krzysztof Tokarz – Przewodniczący Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej POPON
 • Antoni Matyasik – Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej POPON

 

LAUREACI

Kategoria Zakład Pracy Chronionej
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego, 20-060 Lublin , ul. Głowackiego 35
II miejsce:
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zakład Okręgowy w Łomży, 18-401 Łomża, ul. Sikorskiego 222
III miejsce:
Spółdzielnia SIMECH w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim-Babice, ul. Zakładowa 1

Kategoria Otwarty Rynek
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3
II miejsce:
LIBREX Izabela Orzeł, 20-329 Lublin, ul. Chemiczna 5
III miejsce:
WOMAI Centrum Nauki i Zmysłów w Krakowie, 31-831 Kraków, ul. Pawia 34

Kategoria Instytucja
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 132
II miejsce:
Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „START”, 20-011 Lublin, Al. Józefa Piłsudskiego 22
III miejsce:
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” w Kolbarku, 32-310 Klucze, ul. Źródlana 3

Wyróżnienie:
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,  15-097 Białystok, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A

Kategoria Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10
II miejsce:
Powiatowy  Zakład Aktywności Zawodowej w Jaszczowie, 21- 020 Milejów, Jaszczów 211
III miejsce:
Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych „EMAUS” w Krakowie, 31-516 Kraków, Rondo Mogilskie 1

Kategoria Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
MASTERPRESS S.A., 15-569 Białystok, ul: Jacka Kuronia 4
II miejsce:
FIBRAIN Sp. z o.o., 
36-062 Zaczernie, Zaczernie 190F
III miejsce:
Spółdzielnia Inwalidów ELREMET, 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 35

Kategoria Przyjazna Przestrzeń – Dostępność Cyfrowa
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Chopina 30
Wyróżnienie:
Fundacja Pełna Życia – Fort Sidzina w Krakowie, 31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 5/29

Kategoria Zdrowa Firma
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
ML SYSTEM Spółka Akcyjna w Zaczerniu, 36-062 Zaczernie 190G

Kategoria Dziennikarz bez Barier
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Edyta Wołosik – Polskie Radio Białystok
Wyróżnienie:
Wojciech Wójcik – Polskie Radio Rzeszów

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2023
Fundacja im. Brata Alberta

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2023
Agnieszka Zańko

Prowadzenie Bernadeta Szczypta

 

Wystąpił: Warsztat Terapii Zajęciowej w Zgłobniu

 

Patronat honorowy

 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski
 • Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski
 • Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski
 • Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku
 • Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
 • Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
 • Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa


Patronat medialny

Relacja fotograficzna

 

LAUREACI
dolnośląskiej, lubuskiej, opolskiej, wielkopolskiej
XVIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023

12 września 2023 r. o godz. 13:00
Oratorium Marianum, Uniwersytet Wrocławski plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Kapituła Konkursu Regionu dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego Lodołamacze 2023

 • Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski
 • Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski
 • Sławomir Kłosowski – Wojewoda Opolski
 • Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski
 • Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
 • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania
 • Jacek Sutryk – Prezydent Miasta Wrocławia
 • Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola
 • Jacek Piotr Wójcicki – Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • Jacek Milewski – Prezydent Miasta Nowa Sól
 • Alicja Chybicka – Senator RP
 • Izabela Katarzyna Mrzygłocka – Poseł na sejm RP
 • Agnieszka Kalinowska – p.o. Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału PFRON
 • Łukasz Żmuda – Dyrektor Opolskiego Oddziału PFRON
 • Andrzej Gonia – Dyrektor Lubuskiego Oddziału PFRON
 • Anna Skupień – Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału PFRON
 • Anna Kołodziej – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu
 • Małgorzata Łagocka – Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu
 • Maciej Kalski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu
 • Zuzanna Bielawska – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu
 • Małgorzata Pawlak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
 • Marek Andrzejewski – Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy
 • Prof. dr hab. Maciej Żukowski – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ekonomista, profesor nauk ekonomicznych
 • Dominik Golema – Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • Paweł Parus – Pełnomocnik Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Dolnośląskiego
 • Stanisław Schubert – Prezes Zarządu KSON
 • Zbigniew Piechociński – Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej POPON
 • Maciej Szykuła – Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Wojewódzkiej POPON

 

LAUREACI

Kategoria Zakład Pracy Chronionej
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
ZPCH PPH KOVA Spółka z o.o., ul. Legnicka 31, 59-500 Złotoryja
II miejsce:
Spółdzielnia Warta, 66-400 Gorzów Wlkp., ul.  Sikorskiego 30
III miejsce:
Clar System S.A., 60-542 Poznań, ul. Janickiego 20b

Kategoria Otwarty Rynek
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Dalej Razem Sp. z o.o., 65-443 Zielona Góra, ul. Sienkiewicza 10
II miejsce:
PPH VITBIS Sp. z o.o., 59-500 Złotoryja, ul. Legnicka 31
III miejsce:
Grupa ALIVIO SPN.S, 65-419 Zielona Góra, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 2
Wyróżnienie:
Tartacznictwo Stolarstwo Ewa Rzepa, 64-212 Siedlec, ul. Łąkowa 7

Kategoria Instytucja
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Fundacja Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Krzyś”, 52-013 Wrocław, ul. Opolska 159
II miejsce:
Fundacja JuPi, 67-100 Nowa Sól, ul. 1 Maja 26/22
III miejsce:
Fundacja ProCuro, 50-304 Wrocław, ul. Słonimskiego 1
Wyróżnienie:
Centrum Kultury ZAMEK, 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82

Kategoria Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Zakład Aktywności Zawodowej „Różnosprawni”,  47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 51b
II miejsce:
Warsztat Terapii Zajęciowej FUZJA Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 65-936 Zielona Góra, Żołnierzy 2 Armii 30-40L
III miejsce:
Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA” Caritas Diecezji Legnickiej, 58–580 Jelenia Góra,
ul. Żeromskiego 2

Kategoria Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Regionalne centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Sp. z o.o., 67-100 Nowa Sól, ul. Inżynierska 8

Kategoria Przyjazna Przestrzeń – Dostępność Cyfrowa
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli, 67-100 Nowa Sól, ul. Kasprowicza 12
Wyróżnienie:
Wieża Ratuszowa w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Wewnętrzna 2
Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piotra Skargi 11

Kategoria Zdrowa Firma
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
BPX S.A., 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 28/30

Kategoria Dziennikarz bez Barier
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Jarosław Perduta – Fundacja Media i Sztuka

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2023
BONITUM Wrocławskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2023
Paweł Parus – Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami

 

Prowadzenie Anna Nowakowska Kasprzyk

 

Wystąpili: Leszek Kopeć i Bartłomiej Kazubski

 

Patronat honorowy

 • Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski
 • Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski
 • Sławomir Kłosowski – Wojewoda Opolski
 • Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski
 • Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego
 • Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Jacek Sutryk – Prezydent Miasta Wrocławia
 • Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola
 • Jacek Jaśkowiak – Prezydent Miasta Poznania
 • Jacek Piotr Wójcicki – Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • Jacek Milewski – Prezydent Miasta Nowa Sól


Patronat medialny

Relacja fotograficzna

 

LAUREACI
kujawsko-pomorskiej, pomorskiej, warmińsko-mazurskiej, zachodniopomorskiej Regionalnej Gali
XVIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023

18 września 2023 r. o godz. 12:00
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk

Kapituła Konkursu Regionu kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego Lodołamacze 2023

 • Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 • Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski
 • Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski
 • Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski
 • Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszcz
 • Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska
 • Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu
 • Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni
 • Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin
 • Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławka
 • Aleksandra Gierej – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PFRON
 • Dariusz Majorek – Dyrektor Oddziału Pomorskiego PFRON
 • Mateusz Szkaradziński – Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PFRON
 • Inga Mikee – Zastępca Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON
 • Katarzyna Weremko – Dyrektor ROPS w Gdańsku
 • Łukasz Jaworski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
 • Izabela Jezierska – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
 • Michał Bruski – Kierownik Wydziału Programów Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
 • Agnieszka Bańkowska – Dyrektor Biura ds. Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy
 • Andrzej Bugalski – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy
 • Mariusz Pokrzywiński – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku
 • Jarosław Kowalczyk – Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie
 • Konrad Pachciarek – Okręgowy Inspektor Pracy w Szczecinie
 • Piotr Holka – Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej POPON
 • Zdzisław Staszków – Przewodniczący Pomorskiej Rady Wojewódzkiej POPON

 

LAUREACI

Kategoria Zakład Pracy Chronionej
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
STAPOL Piotr Staszków,  77-300 Człuchów, ul. Sienkiewicza 48 A
II miejsce:
Nata Minerale sp. z o. o., 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 67
III miejsce:
Aplex Sp. z o.o.,  85-453 Bydgoszcz, ul. Podmiejska 4

Wyróżnienie:
Dingo Sp. z o.o. Producent akcesoriów zoologicznych ,  85-461 Bydgoszcz, ul. Ołowiana 22

Kategoria Otwarty Rynek
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Lubiana S.A Zakłady Porcelany stołowej z Łubianej, 83-407 Łubiana, ul. Sadowa 12
II miejsce:
Stowarzyszenie „Bądź Aktywny”, 89-430 Kamień Krajeński, ul. Dworcowa 1
III miejsce:
Wielobranżowa Spółdzielnia Inwalidów SELSIN, 71-344 Szczecin, ul. Litewska 10a

Kategoria Instytucja
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Fundacja Promocja Zdrowia, 70-340 Szczecin, Aleja Bohaterów Warszawy 27B
II miejsce:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Ostródzie,14-100 Ostróda, Ul: Grunwaldzka 19
III miejsce:
Stowarzyszenie DLACZEGO NIE, 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 51 O

Kategoria Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością  Intelektualną Koło w Szczecinie  Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej, 72-003 Dobra, ul. Spełnionych Marzeń 3
II miejsce:
Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie, 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 58
III miejsce:
Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI, Koło w  Iławie, 14-202 Iława, ul: Wiejska 2D

Kategoria Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Cukiernia Sowa Sp. z o.o.,  85-315 Bydgoszcz, ul. ks. J. Schulza 38

Wyróżnienie:
Michelin Polska Sp. z o.o., 10-454 Olsztyn, ul: Leonharda 9


Kategoria Przyjazna Przestrzeń – Dostępność Cyfrowa
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Przyjazna Plaża w Gdańsku

Wyróżnienie:
Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” Fundacji Światło w Grębocinie,  Grębocin,
ul. Lampkowskiego 31
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 70-421 Szczecin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 409

Kategoria Zdrowa Firma
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Klub Sportowy Inwalidów START, 71-344 Szczecin, ul. Litewska 20

Kategoria Dziennikarz bez Barier
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Tatiana Slowi – Radio Gdańsk

Wyróżnienie:
Michał Zaręba – Radio PiK w Toruniu
Mateusz Tomaszewicz – Radio ESKA w Szczecinie

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2023
Uczniowski Klub Sportowy ADA JUDO FUN z Gdańska

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2023
Marta i Magda Wróbel

Prowadzenie Robert Silski

 

Wystąpiła: Joanna Gostkowska

 

Patronat honorowy

 • Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 • Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski
 • Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski
 • Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski
 • Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszcz
 • Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska
 • Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni
 • Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu
 • Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławka


Patronat medialny

Relacja fotograficzna

 

LAUREACI
łódzkiej, mazowieckiej, śląskiej, świętokrzyskiej
XVIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2023

27 września,  godz. 12:00
TEATR KOREZ, plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice


Kapituła Konkursu Regionu 
łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego Lodołamacze 2023 

 • Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
 • Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski
 • Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego
 • Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów
 • Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
 • Rafał Trzaskowski – Prezydent Miasta St. Warszawy
 • Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce
 • Rafał Piech – Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie
 • Anna Krupka – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Poseł RP
 • Krzysztof Słoń – Senator RP
 • Joanna Fabisiak – Poseł na Sejm RP
 • Iwona Śledzińska-Katarasińska – Poseł na Sejm RP
 • Anna Wandzel – Dyrektor Mazowieckiego Oddziału PFRON
 • Jan Wroński – Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON
 • Andrzej Michalski – p.o. Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PFRON
 • Grzegorz Sikorski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
 • Kamil Jeziorski – p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
 • Tomasz Sieradz – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
 • Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • Piotr Kalbron – Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach
 • Adam Derza – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
 • Marcin Grzelak – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi
 • Andrzej Cegła – Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie
 • Sabina Miland – Główny Specjalista – Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
 • Katarzyna Tręda-Pisera – Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Łodzi
 • Beata Tomanek – Redaktor Radia Katowice
 • Marcin Szczepański – Przewodniczący Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej POPON
 • Sławomir Michalski – Przewodniczący Łódzkiej Rady Wojewódzkiej POPON
 • Józef Bodziony – Przewodniczący Śląskiej Rady Wojewódzkiej POPON
 • Grzegorz Cisek – Śląska Rada Wojewódzka POPON


LAUREACI
Kategoria Zakład Pracy Chronionej
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Spółdzielnia Niewidomych PROMET, 41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11
II miejsce:
Zakład Produkcyjno-Handlowy „ADAX” Andrzej Pietrzykowski, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Przemysłowa 12
III miejsce:
Zakłady Usługowe EZT S.A, 41-219 Sosnowiec, ul. Modrzewiowa 7

Kategoria Otwarty Rynek
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni, 02-570 Warszawa, Al. Niepodległości 135
II miejsce:
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM, 26-600 Radom, ul. Sobótki 5
III miejsce:
Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON sp. z o.o., Kielce, ul. Sandomierska 105

Kategoria Instytucja
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki – oddział Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
ul: Sudół 135a
II miejsce:
Fundacja Szansa Dla Niewidomych, 03-051 Warszawa, ul. Chlubna 88
III miejsce:
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych „W LABIRYNCIE”, 41-500 Chorzów, ul. Szybowa 8/13

Kategoria Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Warsztaty Terapii Zajęciowej „Dworek” przy Bielskim Centrum Psychiatrii Olszówka w Bielsku-Białej, 43-309 Bielsko- Biała, Olszówka 102
II miejsce:
Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Osinach, 26-015 Osiny, Osiny 30
III miejsce:
Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Krzywa 1

Wyróżnienie:
Zakład Aktywności Zawodowej Dobry Start Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi, 91-836 Łódź, ul. Krawiecka 10

Kategoria Pracodawca Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, 40-189 Katowice, ul. Leopolda 31

Wyróżnienie:
Bank Gospodarstwa Krajowego
, 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7
BDW B. Seweryn D. Łączyński sp. j., 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Fitznerów 1


Kategoria Przyjazna Przestrzeń – Dostępność Cyfrowa
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie,  28-133 Pacanów, ul. Kornela Makuszyńskiego 1

Kategoria Zdrowa Firma
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, 25-101 Kielce, ul. Wapiennikowa 90

Wyróżnienie:
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10

Kategoria Dziennikarz bez Barier
I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2023 otrzymuje:
Tomasz Brzoza – TVP 3 Kielce

Wyróżnienie:
Ilona Berezowska – Integracja

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2023
Fundacja Transgresja

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2023
Marian Zakrzewski

Zastępca Prezesa Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach,
Prezes Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach

 

Prowadzenie Nina Siwy
Impresariat Artystyczny „Kreatywna Pantera”
www.kreatywnapantera.art

 

Wystąpił: Zespół „Teperson” Zbigniew Teper & Bartosz Mizera

 

Patronat honorowy

 • Tobiasz Adam Bocheński – Wojewoda Mazowiecki
 • Karol Młynarczyk – Wojewoda Łódzki
 • Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski
 • Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski
 • Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego
 • Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego
 • Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Andrzej Kotala – Prezydent Miasta Chorzów
 • Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
 • Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce
 • Rafał Piech – Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie
 • Rafał Trzaskowski – Prezydent M.St. Warszawy
 •  


Patronat medialny

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSOR