Strona fazon.pl wykorzystuje pliki cookies.

Szkolenia, czy są potrzebne?

Pracownik, żeby być konkurencyjnym i potrzebnym w firmie musi się szkolić. Firmy by mieć dobrych pracowników powinny inwestować w szkolenia swoich pracowników.


Ponad 90 proc. firm zatrudniających więcej niż 9 pracowników korzysta ze szkoleń (według raportu Ipsos, przeprowadzonego na zlecenie Nowoczesnej Firmy, zamieszczonym w kompendium „Szkolenia w Polsce"). Połączenie wiedzy praktycznej, tej, z którą mamy do czynienia w codziennej pracy oraz wiedzy teoretycznej zdobytej na szkoleniu daje efekt, którego ostatecznym produktem jest twór o nazwie „dobry pracownik".


Podejmując swoją pracę dysponujemy określonymi umiejętnościami, które nabyliśmy podczas edukacji. Nie ma tu znaczenia czy skończyliśmy studia wyższe czy szkołę zawodową. Oprócz tych umiejętności dysponujemy również pewnym potencjałem, zbiorem cech, które można w sobie rozwijać.


Nie wszyscy potrzebują tych samych szkoleń i w tym samym natężeniu. W pewnym stopniu uzależnione jest to od profilu naszej edukacji. Absolwenci szkół technicznych bazują na konkretnej wiedzy i po ukończeniu edukacji są gotowi do podjęcia pracy. Nie da się tego powiedzieć o absolwentach kierunków humanistycznych. Na przykład wiedza zdobyta na studiach socjologicznych czy na kierunku zarządzanie i marketing jest wiedzą w dużym stopniu ogólną. Podejmując pracę absolwenci tego kierunku, aby w pełni zaadoptować się w firmie muszą najczęściej uczestniczyć w szkoleniach. Szkolenia należy zatem traktować jako przedłużenie edukacji.


W obecnych czasach szkolić musimy się ciągle, zmieniająca się rzeczywistość nas do tego zmusza. Nowe technologie wprowadzane przez pracodawców zmuszają do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.


Szkolenia służą z jednej strony poszerzeniu wiedzy, z drugiej zaś uczą pewnych umiejętności. Pierwsze z nich to tzw. szkolenia twarde obejmujące edukację i ćwiczenie umiejętności w obszarach ściśle związanych z wykonywaną pracą, np. obsługa maszyn i urządzeń, wiedza z zakresu bezpieczeństwa pracy, przepisów prawnych, księgowości itp.


Szkolenia miękkie to szkolenia obejmujące edukację i ćwiczenie umiejętności personalnych i rozwijania zasobów pracowników, obszary, których najczęściej dotyczą tego typu szkolenia to komunikacja, motywowanie, wpływanie na innych, umiejętności interpersonalne, negocjowanie, rozwój osobisty. W przypadku tych drugich możemy mówić raczej o kształceniu niż szkoleniu. Kształcenie odnosi się bowiem bardziej do całości zachowań ludzkich, rozwija osobowość, w mniejszym stopniu akcentując wiedzę.


Każdy z nas chce mieć stabilną pracę. Pamiętać jednak trzeba, że dla utrzymania tej pracy czasem potrzebujemy uzupełniania naszej wiedzy. Pracodawcy często inwestują w swoich pracowników i wysyłają ich na szkolenia. Czasem jednak to my chcemy awansować lub zmienić zawód. Wtedy to sami musimy postarać się o to by dowiedzieć się jakie szkolenie dla mnie jest najlepsze. Pomóc w tym może doradca zawodowy lub trener pracy, który będzie potrafił dobrać odpowiednie narzędzia, które uzmysłowią nam nasze mocne i słabe strony. Dalszym krokiem będzie odnalezienie i nazwanie tego co nas interesuje. Wtedy łatwiej jest wybrać szkolenie, które nie tylko będzie ciekawe, ale pomocne w znalezieniu interesującej i dobrej pracy. Nie chodzi bowiem o to by chodzić na szkolenia, ale by z tych szkoleń wynieść konkretną wiedzę pomagającą w znalezieniu ciekawej pracy.

 

Monika Tykarska FAZON